Szkolenia

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach na terenie całej polski.

TEMATYKA SZKOLEŃ:
 1. Wykorzystanie badań termowizyjnych w budownictwie. Gospodarka energetyczna.

  Celem szkolenia jest poznanie metody obliczania kosztów użytkowania budynków mieszkalnych oraz ich analiza, wykorzystania badań termowizyjnych do oceny jakości cieplnej budynków ocena opłacalności stosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Każdy z uczestników szkolenia będzie samodzielnie potrafił przeliczać możliwości obniżania mocy zamówionej energii cieplnej i wynikające z tego oszczędności w arkuszu kalkulacyjnym Excel, obliczać zł/GJ dla wszystkich nośników form energii oraz wykorzystywać program Excel do obliczania opłacalności finansowej stosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych.

  Szkolenie dedykowane dla zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowychoraz dla wszystkich innych zainteresowanych daną tematyką osób.

 2. Wykonywanie certyfikatów energetycznych oraz projektowanie budynków wg standardów NFOŚiGW NF15 oraz NF 40

  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Kurs zapewni nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz projektowania budynków energooszczędnych wg NF 15 oraz NF 40.

  Szkolenie dedykowane dla projektantów, architektów oraz dla wszystkich innych zainteresowanych daną tematyką osób.

 3. Wykonywanie audytów energetycznych na potrzeby termomodernizacji (szkolenie będzie poszerzone o nową metodologię wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków) oraz projektowania z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii

  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności do wykonywania audytów energetycznych budynków na potrzeby termomodernizacji. Uczestnik nauczy się również obsługi programów do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz audytów (Arcadia Termo), zapozna się z tematem budynków energooszczędnych i pasywnych, przeliczania opłacalności stosowania odnawialnych źródeł energii oraz finansowania zielonych rozwiązań w budownictwie

  Szkolenie dedykowane dla projektantów, architektów oraz dla wszystkich innych zainteresowanych daną tematyką osób.