Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Oferujemy:
 • wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa
 • wykonanie audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym

Zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku każde duże przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wykonanania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Audyty energetyczne są wykonywane wg PN EN 16247

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to identyfikacja potencjału w zakresie możliwości zmniejszenia zużycia energii, przy zachowaniu parametrów użytkowych i funkcji obiektu budowlanego, instalacji przemysłowej czy energetycznej. Audyt dostarcza również informacji o efektywności ekonomicznej przedsięwzięć usprawniających, służących poprawie efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny budynku przemysłowego ma na celu wskazanie możliwych do realizacji usprawnień w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energie służącą zapewnieniu w pomieszczeniach produkcyjnych warunków umożliwiających realizacje odbywającego się tam procesu produkcyjnego lub technologicznego.

Energia, o której mowa powyżej dotyczy zarówno energii: na cele ogrzewania jak i chłodzenia, osuszania i nawilżania powietrza, do zapewnienia właściwej wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz do celów nie związanych z procesami technologicznymi i pokrycia zapotrzebowania na energie na potrzeby oświetlenia. Audyt obejmuje pełną analizę wszystkich możliwych do realizacji usprawnień zmniejszających zapotrzebowanie na energie oraz wskazuje rozwiązania optymalne, w tym również zawiera analizę możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa składa się z trzech etapów:

ETAP I

 1. Zebranie informacji o obiekcie przemysłowym pod kątem:
  • Ochrony cieplnej budynku (budynków)
  • Procesów technologicznych
  • Systemu ogrzewania
  • Systemu ciepłej wody użytkowej
  • Systemu chłodzenia
  • Systemu wentylacji
  • Systemu oświetlenia
  • Systemu sprężonego powietrza
 2. Analiza zużycia energii na podstawie pomiarów, faktur Vat oraz liczników:
  • Energii elektrycznej
  • Sprężonego powietrza
  • Paliw
  • Ciepła/Chłodu
 3. Analiza zapotrzebowania:
  • Energię do ogrzewania budynku/budynków
  • Energię do produkcji ciepłej wody użytkowej
  • Energię do wentylacji i klimatyzacji

ETAP II

 1. Optymalizacja zużycia i zapotrzebowania dla:
  • Systemu ogrzewania
  • Systemu ciepłej wody użytkowej
  • Systemu chłodzenia
  • Systemu wentylacji
  • Systemu oświetlenia
  • Systemu sprężonego powietrza
  • Silników elektrycznych
 2. Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii
 3. Analiza umów z dostawcami energii pod kątem stosowanych taryf i wielkości mocy zamówionej dla energii elektrycznej, ciepła i gazu
 4. Analiza redukcji mocy biernej

ETAP III

 1. Opracowanie oceny opłacalności oraz czasu zwrotu inwestycji na podstawie współczynników SPBT, NPV, DGC
 2. Stworzenie indywidualnego planu wdrożenia inwestycji
 3. Podsumowanie, wnioski