Wnioski aplikacyjne o finansowanie przedsięwzięć ekologicznych

Opracowanie studium wykonalnośc na podstawie audytów energetycznych i analizy przedsiębiorstwa.

Przygotowanie i opracowanie wniosków aplikacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami do instytucji pomocowych o środki krajowe jak i zagraniczne.