Audyt efektywności energetycznej

Jako profesjonaliści pragniemy wspierać naszych Klientów na różnych płaszczyznach. Dlatego też jedną z naszych propozycji jest audyt efektywności energetycznej – usługa całkowicie dostosowana do profilu działalności naszego Klienta, uwzględniająca wszelkie niezbędne strategie oceny poprawności energetycznej.

Tego typu ocena, przeprowadzona przez wykwalifikowanych i uprawnionych do typu zadań specjalistów, jest wymogiem nałożonym na inwestorów treścią Ustawy o efektywności energetycznej. Służy ona w pierwszej kolejności precyzyjnemu opracowaniu szczegółowej analizy zużycia energii. Tym samym pozwala wykryć wszelkie nieprawidłowości oraz źródła bezpodstawnej utraty energii. Jednak audyty efektywności energetycznej uwzględniają również analizę stanu technicznego samego budynku, czy też konkretnego urządzenia, maszyny, a nawet instalacji – jeżeli jej ocenie mają służyć. Na podstawie zgromadzonych w raporcie końcowym wniosków, przedstawione zostają proponowane sposoby poprawy obecnej sytuacji. Celem wdrożenia sugerowanych zmian jest przede wszystkim znacząca poprawa opłacalności ekonomicznej oraz zwiększenie oszczędności stosowanych rozwiązań.

Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku – o efektywności energetycznej jest aktem prawnym wprowadzającym rozwiązania pomocnicze, skutecznie wspierające podejmowane przez inwestorów działania proefektywnościowe. Konieczność wykazania zgodności z określonymi standardami – m.in. poprzez przeprowadzenie rzetelnego audytu – pozwala uzyskać tzw. biały certyfikat. Jest on nie tylko dokumentem potwierdzającym oszczędną politykę energetyczną danego inwestora, ale również potwierdzeniem dokonanych przez niego zmian na korzyść optymalizacji w zakresie stopnia zużycia energii. Kontrola przeprowadzona przez ekspertów dysponujących zarówno wiedzą, jak i doświadczeniem, jest więc szczegółową oceną bieżącego stanu oraz możliwością wskazania obszarów wymagających natychmiastowej korekty, modernizacji, czy też usprawnienia. Należy również podkreślić, iż tego typu ocena może być dedykowana konkretnym celom inwestycyjnym, wśród których wymienić należy:

  • modernizację instalacji oświetleniowych, przemysłowych oraz urządzeń;
  • modernizację lokalnych źródeł ciepła oraz sieci ciepłowniczych;
  • minimalizację strat wynikających z poboru energii biernej, funkcjonowania sieci ciepłowniczej bądź transformacji w transformatorach;
  • przebudowę, rozbudowę, modernizację bądź remont budynków.